Fokus:

1. behandling af lovforslaget om nedlæggelse af translatørautorisationen vil finde sted 19. marts. Se mere på:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L153/bilag/1/index.htm

Folketinget vil afskaffe translatørautorisationen - se høringsbrev, høringssvar, spørgsmål og notater samt støttebreve fra FIT ift, FIT NA, EULITA og TAC, China under Information/Autorisation
 

Information in your language

Informationen über DT Información sobre DT Informations sur DT About DT About DT

Vælg translatør / Select a translator

Find en translatør ved at vælge et postnummerområde og/eller sprog i kasserne nedenfor. Giver søgningen intet resultat, tilrådes det at vælge et andet postnummerområde.

Find a translator by selecting a post code area and/or language in the boxes below. If your search is not successful, please select another post code area.

  
Danske Translatører Valkendorfsgade 13      Postboks 1005      1006 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2015