Kurser

 
I juridisk sammenhæng beskriver begrebet ”tingsret” (Sachenrecht) de spørgsmål, som relaterer sig til rettigheder, personer kan få over ”ting”. Dette i modsætning til ”obligationsret” (Schuldrecht), der vedrører de rettigheder, personer kan få over for hinanden ved at indgå aftaler. Tingsretten omfatter således i den praktiske og dokumentmæssige verden bl.a. tinglysningssystemet, pantesikkerheder, ejendomsforbehold, transport i fordringer og dokumenter, factoring mv.

Kurset vil tage sit udgangspunkt i at skabe et overblik over den retlige struktur i Danmark og Tyskland i forbindelse med tingsretlige spørgsmål. I denne forbindelse vil de relevante begreber blive gennemgået og illustreret ved dokumenteksempler fra det praktiske liv.

Underviser:
Underviseren, Stefan Reinel, er dansk advokat (H) og tysk Rechtsanwalt og har studeret ved Århus Universitet og Universität Kiel. Han underviser som lektor i komparativ dansk-tysk ret på Københavns Universitet og har ajourført de tyske retsbegreber i juridisk ordbog (Bo von Eyben, 11. udgave). Stefan Reinel er bestyrelsesformand i NJORD Lawfirm, der har kontorer i København og Århus og de 3 baltiske lande.Sted : NJORD Advokatpartnerselskab Pilestræde 58, 1112 København K
Dato : 18.06.2015
Tid : 10:00 til 16:00
Normalpris : 3300 kr. ekskl. moms
Medlemspris : 2500 kr. ekskl. moms
Tilmelding senest : 16.06.2015
Kursusnummer : 132


Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2019