Aktivitetskalender

 
I anledning af vores jubilæum vil vi gerne se translatører, studerende, samarbejdspartnere og andre interesserede til vores jubilæumsarrangement i festsalen i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. Vi byder på kaffe og festlagkage i pausen og håber, alle deltagere vil blive til et glas vin sidst på dagen. Alle er velkomne.

Program:

Velkomst
Mette Aarslew, formand for Dansk Translatørforbund

Fra studium til erhvervsliv
Studenterorganisationen Get A ling arbejder for at gøre afstanden mellem sprogstuderende på Copenhagen Business School og erhvervslivet kortere. Tina Rosenkilde fortæller, hvordan både studerende og virksomheder har fordel af den kontakt, der formidles. De studerende får udviklet deres faglige profil og drager nytte af den praktiske erfaring, de opnår ved at arbejde med deres fag i erhvervslivet, mens virksomhederne drager nytte af de studerendes kompetencer.
Tine Rosenkilde, Get A ling, CBS

Etik og dilemmaer i tegnsprogstolkning
I sit oplæg om de dilemmaer og etiske overvejelser, tegnsprogstolke møder i deres arbejde, kommer Inger Søvsø Nielsen ind på tegnsprogstolkenes uddannelsesmæssige baggrund og sprogkoder samt deres rolle og arbejdsfelter. Tegnsprogstolkene har arbejdet meget med etik, og translatøruddannede tolke vil uden tvivl kunne bruge erfaringerne i deres eget arbejde.
Inger Søvsø Nielsen, faglig vejleder, exam. tegnsprogstolk

Kaffe og te med festlagkage

So ein Ding ...
bliver erstattet af manden på P1's program Harddisken
Henrik Føhns, journalist

Jiddish i Danmark 1905-1945
Fra 1905-1914 boede 10-12.000 russiske jøder i København i kortere eller længere perioder. Morten Thing fortæller, hvordan de udviklede deres eget kulturelle liv med teater, aviser, tidsskrifter, aftenskole og et hav af foreninger. Sprogligt stod kampen mellem jiddish, hebraisk og dansk. For mange af de russiske jøder udgjorde deres sprog, jiddish, en særlig instans i deres nationale identitet.
Morten Thing, forskningsbibliotekar, dr. phil.

Mig og sproget
Som fast mand på Politikens søndagsklumme 'Sket i ugen' og redaktør af avisens daglige satirespalte, ATS, lever Ole Rasmussen af, med og for det danske sprog. I anledning af Dansk Translatørforbunds fødselsdag vil han forsøge at sætte ord på, hvordan han arbejder med - og af og til modarbejder - modersmålet. Indslaget vil rumme eksempler på hån, spot og latterliggørelse fra de sidste 20 års produktion.
Ole Rasmussen, journalist

Afslutning, opsummering og vin

(Studerende betaler halv pris)Sted : Vartov, Store sal, Farvergade 27, 1463 København K
Dato : 15.01.2010
Tid : 14:00 til 17:30
Pris : 250 kr.
Tilmelding senest : 04.01.2010
Arrangementnummer : 300

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017