Aktivitetskalender

 
Kursets formål er at give dig kompetence på engelsk til at opnå en dybere sprogfaglig indsigt i emner inden for økonomi, finansiering og regnskab, så du kan anvende et professionelt engelsk sprog i udformningen af tekster og oversættelser fra dansk af relevante teksttyper. Kurset inddrager tre forskellige typer engelsk: internationalt, britisk og amerikansk engelsk.

Indhold
Gennemgang af udvalgte emner med tilhørende terminologi inden for finansiering og regnskab på britisk, amerikansk samt internationalt engelsk (de internationale regnskabsstandarder – IFRS) sammenlignet med danske forhold. Vi arbejder med forskellige tekstgenrer med inddragelse af relevante teksttyper hentet fra praksis, såsom finansielle rapporter, børsmeddelelser, årsrapporter, aktieanalyser og andre relevante virksomhedstekster til belysning af særlige sproglige udfordringer mht. terminologi og stil på de forskellige typer engelsk.

I kursusforløbet arbejder du i workshops med terminologi og teksttyper. Mundtlige fremlæggelser og et antal skriftlige opgaver (tekster skrevet på engelsk eller oversat til engelsk samt terminologioversigter).

Undervisningstimer: 6 dage a 5 timer

Forudsætninger: BA (engelsk) eller tilsvarende niveau

Udprøvning
Tilfredsstillende evaluering af mindst 2 ud af 3 afleverede skriftlige opgaver a 2 sider a 1800 typeenheder; tilfredsstillende deltageraktivitet samt tilfredsstillende evaluering af mundtlige fremlæggelser og deltagelse i workshops.

Pris: Kr. 4.000,-

Underviser:
Lise Mourier, lektor, cand.interpret og statsaut. translatør. LM har flere års undervisningserfaring på CBS inden for økonomisk engelsk fagsprog, oversættelsesteori, terminologi og leksikografi.

I erhvervslivet er LM desuden sprogkonsulent inden for regnskab og finansiering, bl.a. for et antal børsnoterede danske virksomheder, og har afholdt flere kurser i terminologi og oversættelse inden for disse emner.

LMs forskning fokuserer på dansk, britisk, amerikansk og internationalt engelsk regnskabs- og finansieringsterminologi, og LM har i samarbejde med Henning Bergenholtz og Sandro Nielsen, Leksikografisk Center, Handelshøjskolen i Århus, udgivet de elektroniske regnskabsordbøger på internettet (www.regnskabsordbogen.dk): Den dansk-danske regnskabsordbog og den dansk-engelske regnskabsordbog (også udgivet 2004 i bogform hos Forlaget Thomson). Forskningssamarbejdet fortsættes med udarbejdelsen af den engelsk-engelske regnskabsordbog og den engelsk-danske regnskabsordbog, som allerede nu inden den endelige færdiggørelse også er til rådighed på ovennævnte netadresse.

Tilmelding senest 1. juli 2006:
http://www.cbs.dk/uddannelser/efteruddannelse/efteruddannelser/sprog/fagspecifikke_kurser/menu/tilmeldingSted : Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
Dato : 01.09.2006
Tid : - til -

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017