Aktivitetskalender

 
I SDMT-SMV-projektet (Statistical Dependency-Based Machine Translation for Små og Mellemstore Virksomheder) har forskere fra Copenhagen Business School og Københavns Universitet samarbejdet med tre virksomheder om automatisk oversættelse.DT har modtaget nedenstående åbne invitation til alle interesserede om at deltage i den afsluttende workshop.

Der igangsættes et nyt SDMT-samarbejdsprojekt med nye
virksomheder. Til dette nye projekt er der ansøgningsfrist den 23. januar 2007. Der vil blive sendt information ud om dette snarest.

Invitation til afsluttende workshop for SDMT-SMV-projektet

Forskningen inden for maskinoversættelse er vokset dramatisk inden for de seneste år. Der bliver rapporteret om betydelige forbedringer fra forskningslaboratorier over hele verden, og med disse rejses spørgsmålet om hvorvidt teknologien nu endelig er parat til markedet. I SDMT-SMV-projektet (Statistical Dependency-Based Machine Translation for Små og Mellemstore Virksomheder) har forskere fra Copenhagen Business School og Københavns Universitet samarbejdet med tre virksomheder om at få svar på dette spørgsmål. Resultaterne af projektet vil blive fremvist på denne workshop. Tre virksomheder vil give konkrete og
detaljerede beskrivelser af deres erfaringer med anvendelsen af maskinoversættelse på patent og nyhedstekster. Forskerne fra Copenhagen Business School og Københavns Universitet vil beskrive deres erfaringer med teknologien og fremvise livedemonstrationer af systemerne.

SDMT-SMV-projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen som et led i Det Strategiske Forskningsråds ny pilotprogram, der skal skabe nye alliancer mellem forskning og erhverv.

Program
10.00 -10.30
Velkomst og introduktion til projektet og dets baggrund.
Lektor Daniel Hardt, CBS.

Oversættelse af patenter
10.30 - 10.45
Erfaringer med brug af SDMT-SMV-systemet. Head of IT &
Language Technology Charlotte Pedersen, Lingtech.

10.45 - 11.00
Erfaringer med brug af SDMT-SMV-systemet. Head of
Translation Jeanette Ørsted, Plougmann & Vingtoft.

11.00-11.30
Evaluering af SDMT-SMV-systemet brugt på patenttekster.
Erfaringer med systemudviklingen. Direktør Bente Maegaard og
Seniorudviklingsingeniør Lene Offersgaard, CST, KU.

11.30-11.45 Kaffepause.

Oversættelse af nyhedstekster
11.45-12.00
Erfaringer med brug af SDMT-SMV-systemet. Direktør Jacob
Meibom, Infopaq.

12.00-12.30
Evaluering af SDMT-SMV-systemet brugt på nyhedstekster. Erfaringer med systemudviklingen. Lektor Daniel
Hardt, CBS.

Konklusion
12.30-13.00
Afrunding. Generel diskussion og konklusioner.
13.00-14.00 Frokost.

Pris: Deltagelse i workshoppen er gratis. Ved tilmelding til den efterfølgende frokost betales 100,- pr. deltager. Oplysning om deltagelse i frokosten bedes meddelt ved tilmelding. Betaling vil blive opkrævet efterfølgende.

Tilmelding: Til Lone Bo Sisseck, lbs.danterm@cbs.dk.
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 11. januar 2006.Sted : CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg (lok. SV089)
Dato : 18.01.2007
Tid : 10:00 til 14:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2018