Aktivitetskalender

 
Sprogpolitiske udfordringer for Danmark: hvordan kan forskningsresultater udmøntes?

To temaer skal belyse igangværende forsknings betydning for dansk sprogpolitik, herunder forslag til hvordan flersprogethed kan styrkes. Et indbudt panel tager stilling til hvordan udfordringer imødegås. Dansk og engelsk er konferencesprog.

Program:
Oplæggene holdes på dansk eller engelsk som angivet i titlen.

9.30 – 12.00 Udfordringer fra globalisering og europæisk integration. Ordstyrer: Professor Arnt Lykke Jakobsen, Center for Research and Innovation in Translation and Translation Technology,

CBS Hvorfor og hvordan bevarer vi traditionen for indlæring af flere fremmedsprog i Danmark? Per Øhrgaard, professor, CBS

English in European integration and globalisation, lingua franca or lingua frankensteinia? Robert Phillipson, professor, CBS

The importance for the future of humanity of linguistic diversity and linguistic human rights. Tove Skutnabb-Kangas, dr.phil.

Dansk og/eller andre sprog - et spørgsmål om lovgivning? Sabine Kirchmeier-Andersen, Direktør, Dansk Sprognævn

12.45 – 14.15 Den danske virkelighed: erfaringer og udfordringer. Ordstyrer: Professor Anne-Marie Søderberg, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS

Den danske kommercielle verdens behov for flere fremmedsprog. Lisbeth Verstraete Hansen, forskningsadjunkt, CBS

Corporate style guides and dictionaries in Danish companies and organizations: A perfect match? Henrik Køhler Simonsen, lektor, CBS

Dårlig tolkning er livsfarlig.Thomas Harder, adjungeret professor, CBS

14. 30 – 16.30 Panel: Sproglig mangfoldighed - en udfordring for dansk sprogpolitik. Ordstyrere: Robert Phillipson og Uffe Østergaard, professor, International Center for Business and Politics, CBS

Paneldeltagerne får forud for konferencen tilsendt en række spørgsmål. Debatten skal lede til konkrete forslag til handling. Repræsentanter for de politiske partier bliver indbudt.

Paneldeltagere:
Inge Baaring, lektor, leder af CBS tolkeuddannelse
Birgitte Jensen, formand, Forbundet Kommunikation og Sprog
Alex Klinge, institutleder, Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS
Jørn Lund, direktør, formand, Kulturministeriets sprogpolitiske udvalg
NN, Undervisningsministeriet
Torsten Schack Pedersen, Videnskabs- og teknologiordfører for Venstre
Forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof, Dansk Industri
Frank Østergaard, formand, Fransklærerforening

16.30 CBS er vært for en reception

Tilmelding er nødvendig. Kontakt Merete Borch: mb.iadh@cbs.dk eller 3815 3389 før 28. november.

Se yderligere på www.cbs.dk


Sted : CBS, Kilen, Kilevej 14A Trygvesta Auditorium, Ks54
Dato : 05.12.2007
Tid : 09:30 til 16:30

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017