Aktivitetskalender

 
Når er man utlært? – Oversetter i en omskiftelig verden

The fully-fledged translator – a viable notion in an ever-changing world?

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon afholder konferencen, som er nærmere beskrevet på http://gandalf.aksis.uib.no/fsk2008/index.page



Sted : Bergen
Dato : 15.02.2008
Tid : 09:30 til 16:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017