Aktivitetskalender

 
INVITATION: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed inviterer til
CIP-SYMPOSIUM 2011
Sprog til akademiske formål
- hvordan møder vi de studerendes behov?

Symposiets formål er at sætte fokus på centrale problemstillinger vedrørende valg af undervisnings- og arbejdssprog på universiteterne og andre højere læreanstalter.

Dette års internationale gæst er professor i tosprogethed fra Stockholms Universitet, Kenneth Hyltenstam. Han vil bidrage til symposiet med oplægget ’Avancerad andraspråksbehärskning - varför 'nästan infödd', varför inte 'helt som infödd?'.

Derudover byder symposiet på oplæg fra Auður Hauksdóttir fra Háskóli Íslands samt oplæg fra Sanne Larsen, ph.d.-studerende og videnskabelig assistent i CIP. Sidst, men ikke mindst, vil temaet ’Den gode uddannelse: Forberedelse af LIFE-studerende til engelsksproget undervisning’ blive sat på dagsordenen.

Symposiet er åbent for alle, og deltagelse er gratis.

Tilmelding skal ske til cip@hum.ku.dk senest d. 1. november.

På vegne af

Jens Erik Mogensen (formand for CIPs bestyrelse)Sted : Auditorium 23.0.49 i bygning 23 Københavns Universitet, Amager
Dato : 10.11.2011
Tid : 12:00 til 17:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017