Aktivitetskalender

 
Høring om tolkning i sundhedsvæsenet, retssystemet og kommunerne arrangeret af netværket Ja til sprog og TF.

Hvorfor denne høring?

Tolkning er det eneste erhverv i Danmark, hvor der hverken stilles krav om uddannelse eller certificering. Resultatet er, at langt de fleste af de tolke, der hver dag tolker i det danske samfund, ikke har nogen uddannelse eller eksamen i hverken tolkning eller sprog.

De specifikke konsekvenser af den uprofessionelle tolkebistand for såvel det danske samfund som den enkelte tolkebruger er aldrig blevet undersøgt, selv om det giver sig selv, at der vil være problemer med at få oversat korrekt og med tolkningens etiske aspekter.

Udenlandske undersøgelser peger da også på, at brugen af uddannede tolke koster tid og ressourcer, fordi deres manglende kompetencer resulterer i misforståelser, som skal rettes op, før en behandling eller en handlingsplan kan iværksættes, et retsmøde gennemføres etc. Det er altså muligt både at undgå svie og smerte og at spare penge, hvis sprogbarrierer ophæves ved at tolkebrugere får kvalificeret tolkebistand.

I øjeblikket eksisterer der kun én tolkeuddannelse i Danmark, hvor tolke undervises og eksamineres i såvel sprog som tolkning, nemlig translatøruddannelsen. Men der findes kun få translatører i de tolkesprog, samfundet har mest brug for, og det er ikke realistisk muligt at uddanne mange flere.

Arrangørerne J mener derfor, at der er behov for nye tiltag:
1. En certificeringsordning, som kategoriserer tolke i henhold til deres uddannelse eller eksaminer.
2. Et nationalt og offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke.
3. En ny tolkeuddannelse i universitetsregi.

Formålet med høringen er at debattere disse tiltag og hvordan de kan iværksættes.
Der vil være oplæg fra politikere, repræsentanter fra sundhedsvæsenet, retssystemet og kommunerne og en underviser og forsker i tolkning.


Se mere på http://www.jatilsprog.dk/node/148Sted : Rigshospitalet i København
Dato : 15.03.2012
Tid : 13:30 til 16:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017