Aktivitetskalender

 
Danmarks fremtidige evne til at agere i en globaliseret verden afhænger blandt andet af, om vi formår at øge interessen for fremmedsprog på de videregående uddannelser.
Det er en af hovedkonklusionerne i rapporten 'Sprog er nøglen til verden', der er skrevet af en arbejdsgruppe nedsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Sprogkonferencen 'Fremmedsprog på de videregående uddannelser i Danmark' henvender sig til de forskellige sproguddannelser, politiske aktører, organisationer og virksomheder, der vil drøfte idéerne til at øge interessen for fremmedsprog i Danmark.

Program
Formiddagen består af oplæg med erfaringer fra Europa. Hør Waldemar Martyniuk, generaldirektør for European Centre for Modern Languages og Gunther Abuja, direktør for Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ)
Eftermiddagens program lægger op til, at konferencens deltagere drøfter en række temaer relateret til rapportens anbefalinger:
1. Hvordan styrker vi sammenhænge og overgange i fremmedsprogsundervisningen i det samlede uddannelsessystem fra folkeskole til universitet?
2. Hvordan får vi skabt et bedre samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner om uddannelser i fremmedsprog?
3. Hvilke centrale og decentrale tiltag er nødvendige for at udvikle og styrke undervisningen i fremmedsprog baseret på den nyeste forskning i sprogtilegnelse?
4. Hvordan styrker vi tilegnelsen af sproglige og interkulturelle kompetencer i overensstemmelse med samfundets behov?

Læs hele programmet og tilmeld dig på www.konferencer.au.dk/fremmedsprog

Bemærk: Konferencen er gratis
Frist for tilmelding er den 26. marts. Vi sender svar om din deltagelse den 2. april.

Kontakt: René Dybdal Pedersen, Dekansekretariatet Arts,
mail: rdp@teo.au.dk - tlf. 51332497 & 87162435
Mariann Handgaard, VIA University College,
mail: maha@viauc.dk - tlf. 8755 1744


Sted : VIA University College, Campus Skejby, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Dato : 30.04.2012
Tid : 09:30 til 16:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2018