Aktivitetskalender

 
Dansk Translatørforbund, Forbundet Kommunikation og Sprog samt Translatørforeningen inviterer til debatmøde om den europæiske oversætterstandard:

2006 var et historisk år i oversætter- og translatørbranchen. Der blev nemlig for første gang nogensinde – efter mere end 5 års mødevirksomhed, også med dansk deltagelse - vedtaget en europæisk oversætterstandard. Standarden gælder både for oversættervirksomheder med ansatte, for interessentskaber og freelancere, samt for oversættelsesafdelinger internt i erhvervs-virksomheder.

Vedtagelsen af standarden vakte ikke større opmærksomhed. Det vil vi råde bod på nu. Uanset om standarden er 'god' eller 'dårlig' er det en god idé at kende til den. Standarden bliver hyppigt omtalt og diskuteret i fagtidsskrifter. Vil den også blive brugt af translatører og oversættere, vil den blive introduceret på cand.ling.merc.-uddannelsen, translatør og tolk?

På mødet giver vi en gennemgang af standarden og lægger op til debat. Programmet er:

17.00: Sandwich, kaffe, te m.v.
17.30: Gennemgang af indholdet i standarden, oplæg til debat
18.15: Pause med forfriskninger
18.30: Debat. Mødet slutter når debatten er slut.

Oplægsholdere er Mette Aarslew, Claus Bentsen og Jørgen Chr. Wind Nielsen.

Det vil være en god idé at kende indholdet i standarden forud for mødet. Standarden kan købes hos Dansk Standard, www.ds.dk/. Men kontakt arrangørerne først.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Seneste frist for tilmelding er torsdag 15. marts 2007.

Tilmelding kan ske til
1) Dansk Translatørforbund, dt@dtfb.dk eller telefon 33 91 62 30.
2) Forbundet Kommunikation og Sprog, att.: Jørgen Chr. Wind Nielsen,
jcn@kommunikationogsprog.dk eller telefon 33 91 98 00.
3) Translatørforeningen, mail@translatorforeningen.dk, eller 33 11 84 14.

Vi glæder os til at se jer.

På vegne af arrangørerne
Roxana Ibsen
Formand


Sted : Forbundet Kommunikation og Sprog Klostergade 56, 2., 8000 Århus C
Dato : 27.03.2007
Tid : 17:00 til 19:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2018