Aktivitetskalender

 
Må dansk politi indgå aftaler om straffrafald og/eller strafnedsættelse? Er uagtsom voldtægt strafbart i Danmark?

Dette er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på ved at deltage i kurset.

Kurset består af to dele. Første del foregår fra kl. 10 til 15 og anden del fortsætter fra 15 til 17:

Første del indeholder en overordnet gennemgang af udvalgte områder inden for dansk strafferet, herunder strafansvar (fx tilregnelse, forsøg, medvirken, nødværge og frivillig tilbagetræden) og udvalgte delikter (fx drab og voldtægt). Kurset vil ligeledes behandle de vigtigste strafferetlige principper og begreber (fx objektiv og subjektiv skyld). Derudover vil udvalgte dele af dansk straffeproces (fx påtale, bevisbyrde, bevisførelse, domstolenes opbygning og sammensætning, dom
og appel) blive gennemgået på kurset.

Anden del består af en workshop med fokus på oversættelse af centrale termer til engelsk. Bemærk, at det ikke er muligt kun at deltage i anden del af kurset.

Deltagerne får tilsendt en del af kursusmaterialet to uger før kursets afholdelse. Kurset er baseret på, at deltagerne læser materialet igennem inden kurset og i øvrigt deltager aktivt.

Målgruppen for kursets første del er translatører og tolke i alle sprog.
Målgruppen for kursets anden del er translatører og tolke i engelsk.

Underviser: Karin Winge Bang, translatør i engelsk og stud.jur. (BA).


Pris for første del:
DT-medlemmer: 2.500,- kr.
Andre: 3.300,- kr.

Pris for første + anden del:
DT-medlemmer: 2.700,- kr.
Andre: 3.500,- kr.

Priserne er ekskl. moms.

Morgenkaffe med croissant, frokost, eftermiddagskaffe/te med kage samt mødevand indgår i prisen.Sted : Hotel Guldsmeden Helgolandsgade 11, København
Dato : 28.10.2013
Tid : 10:00 til 17:00

Danske Translatører C/O OVRZ Kultorvet 2,       1175 København K Tlf.: +45 20 28 85 80 E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2017