DT

Dansk Translatørforbund blev stiftet den 15. januar 1990 som en uafhængig brancheforening til varetagelse af praktiserende translatørers særlige interesser og havde fra starten ca. 40 medlemmer.

Det første år blev brugt på konsolidering, hvor alt forbundsarbejdet blev udført af bestyrelsen og medlemmerne på frivillig basis. Herefter blev der oprettet et sekretariat med en lønnet deltidsmedarbejder. En del af opgaverne udføres dog stadig af medlemmerne gennem bestyrelsen og en række udvalg.

I de første år bestod forbundets primære opgaver i en række PR-aktiviteter for at gøre opmærksom på forbundet og dets medlemmer. Dernæst blev der udarbejdet et sæt etiske og kollegiale regler, som medlemmerne er forpligtet til at overholde, samt en omfattende medlemshåndbog med praktiske oplysninger og vejledning til det stigende antal medlemmer.

Dansk Translatørforbunds kursusvirksomhed startede også allerede i det første år med afholdelse af et enkelt kursus i edb-bogholderi og voksede derefter støt, så der nu afholdes 5-7 kurser om året. Der udbydes kurser inden for emner som fx jura og økonomi med udgangspunkt i sproglige og oversættelsesmæssige aspekter. Disse kurser tiltrækker ud over medlemmer mange deltagere fra danske erhvervsvirksomheder.

I 1992 udkom første nummer Dansk Translatørforbunds medlemsblad MDTnyt, som indeholder faglige artikler, omtaler af forbundets egne arrangementer, boganmeldelser og sproglig underholdning. MDTnyt udkom i mange år som et trykt blad, men udgives nu elektronisk.

I midten af 1990'erne stod den danske translatørlov, den eneste af sin art i verden, for at blive ændret. Den daværende bestyrelse gjorde en stor indsats for at få forbundets synspunkter reflekteret i den reviderede lov.

1995 bød på et nyt tiltag i Dansk Translatørforbunds regi: workshops. Forbundets medlemmer i de enkelte sprog etablerede workshops med henblik på at drøfte specifikke emneområder og standardformularer som fx attester, uddannelsesbeviser og regnskaber.

I august 1999 blev Dansk Translatørforbund optaget som medlem af den internationale oversætterorganisation FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). I 2004 og 2005 deltog Dansk Translatørforbund i udarbejdelsen af en europæisk procedurestandard om oversættelsesvirksomhed.

Medlemstallet har i de senere år ligget stabilt på godt 100.

Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2022