Sekretariat

Sekretariatet er blevet nedlagt.

Al henvendelse bedes foretaget pr. email. I hastetilfælde kan et medlem af bestyrelsen kontaktes.

Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2022