Autorisation

Procedure for legalisering af oversættelse efter 1. januar 2016

Lov som vedtaget efter 3.behandling i Folketinget den 26. maj 2015

Resumé
Med lovforslaget gennemføres tre elementer i »Aftale om en vækstpakke« fra juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Det drejer sig om ophævelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke, ophævelse af beskikkelsesordningen for dispachører og ophævelse af maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapporter i huseftersynsordningen.

Herudover indeholder lovforslaget en udvidelse af lukkelovens dispensationsadgang til detailsalg på helligdage, en ændring af bestemmelsen om søfarendes ansættelsesforhold i forhold til arbejdstagerkategorier, der ikke er traditionelle søfarende, og en afskaffelse af den årlige kommuneredegørelse om kommuners og regioners erhvervsaktivitet.

Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, ALT) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Se videre på Folketingets hjemmeside:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l153/index.htm

Lovforslag som optrykt efter 2. behandling i Folketinget den 21. maj 2015

Betænkning til lovforslag om ophævelse af translatørloven afgivet den 7. maj 2015

Brev fra FIT North America til ministre i Folketinget, 9. februar 2015

Brev fra Fit Europe til Helle Thorning Schmidt, januar 2015

Open-Letter fra FIT til ministre i Folketinget, januar 2015

Brev fra Eulita til medlemmer af Folketinget, 18. januar 2015

Link til Kommunikation og Sprog: Støttebrev fra TAC, Kina. januar 2015

Kommentarer til foreningernes svar på de af Udvalget stillede spørgsmål den 6. november 2014

Link til Advokatsamfundets høringssvar

Link til Kommunikation og Sprogs høringssvar

Link til Translatørforeningens høringssvar

DT Høringssvar sendt til Erhvervsstyrelsen den 25. november 2014

Medlemsundersøgelse, november 2014

Autorisation – ministerbrev

Notat fra DT, Translatørforeningen og Forbundet Kommunikation og Sprog

Svar fra Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen

Høringsbrev fra Erhvervsstyrelsen

Lovforslag

Høringsliste

Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget:
Svar på spørgsmål 435 - Jyske Bank


Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget:
Svar på spørgsmål 433Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2022