Ny legaliseringsprocedure fra Udenrigsministeriet gældende fra 3. juli 2017


Legaliseringsproceduren for oversatte dokumenter tilpasses pr. 3. juli 2017. Fra denne dato vil alle oversættelser skulle påtegnes af en notar eller Dansk Erhverv, før Udenrigsministeriet kan apostille-påtegne oversættelsen.

Tilpasningen foretages i medfør af ophævelsen af lov om translatører og tolke pr. 1. januar 2016, som afskaffede beskikkelsesordningen for tolke og translatører med henblik på at lette markedsadgangen og fjerne unødvendige barrierer.
UMprocedureændring_2017.pdf

Danske Translatører har indgået en aftale med Dansk Erhverv om legalisering. For en beskrivelse af proceduren til legalisering hos DE, se Notat Legaliseringsprocedure 14-9-2017.pdf

Danske Translatører c/o Fokus Translatørerne, Nørregade 15, 4.,       1165 København K. E-mail: dt@dtfb.dk
Copyright 2022